Hướng Dẫn Cài Đặt Cam

Cài Đặt Phần Mềm Xem Camera trên máy tính

Bước 1: Bạn tải phầm mềm cài đặt camera phiên bản mới nhất tại đây tai

Bước 2:

Bạn mở phần mềm vừa cài đặt ra chọn System >> Device manage

huong-dan-cai-camera-1

Cửa Sổ Phần Mền Xem Camera